Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingen door Aardse Tinten.

Aanmelden
Aanmelden voor een energetische sessie of een holistisch traject geschiedt na schriftelijke bevestiging op mijn voorstel en binnen 14 dagen.

Gezondheid en aansprakelijkheid
1. Een Reiki behandeling of een holistisch consult is geen vervanging voor een medische of psychologische behandeling en kan deze ook niet uitstellen, wel is het een hele waardevolle aanvulling. Daarnaast stel ik ook geen medische diagnoses. Raadpleeg dus altijd zelf een arts bij langdurige lichamelijke of psychische klachten.
2. Je bent ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt naar aanleiding van de handvaten die ik aangeef. Ik ga een inspanningsverplichting aan en geen resultaatverplichting. Dit omdat het resultaat van teveel factoren afhankelijk is. Natuurlijk doe ik altijd mijn best om samen met jou een mooi resultaat te bereiken.
3. Met jouw aanmelding verklaar je akkoord te gaan met het feit dat je op de hoogte bent dat de heen en terugreis, evenals de deelname aan een behandeling, de therapie of een traject geheel voor eigen risico is.

Geheimhouding
Aardse Tinten deelt jouw gegevens niet met derden zonder dat je daar toestemming voor gegeven hebt en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Betaling
Alle behandelingen die uitgevoerd worden dienen contant of via een betaalverzoek afgerekend te worden direct na de behandeling. Tenzij anders afgesproken. Bij betalingsachterstand is Aardse Tinten gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn of haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Annuleren
Afspraken moeten uiterlijk 24 uur vóór aanvang van de behandeling geannuleerd worden. De annulering dient telefonisch en/of via e-mail gedaan te worden met duidelijke vermelding van naam, datum van de afspraak en het telefoonnummer. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is Aardse Tinten gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen.