Klachtenregeling

Alle zorgverleners in Nederland moeten voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen.

Het kan voorkomen dat je als cliënt van mijn praktijk een klacht hebt over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat er naar uit dat je deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt of schriftelijk meldt via jet@aardsetinten.nl Ik streef ernaar samen met jou tot een goede oplossing te komen. Mocht dat niet wenselijk zijn dan kun je contact opnemen met GATgeschillen, waar mijn praktijk bij is aangesloten onder lidnummer 62932021-10-04. Je kan via hen dan gebruik maken van een onafhankelijke geschillencommissie.

Meer informatie vindt je op gatgeschillen.nl. Een klacht indienen kan hier.